De Maatjes

Onze SchuldHulpMaatjes (allemaal vrijwilligers) zijn speciaal voor dit werk opgeleid door specialisten van SchuldHulpMaatje Nederland.
De activiteiten van de maatjes worden belangeloos uitgevoerd.

Een SchuldHulpMaatje neemt het werk niet over van professionele hulpverleners, maar vult het aan en ondersteunt hen.

Indien nodig zal het maatje doorverwijzen naar de juiste instantie.

SchuldHulpMaatje werkt samen met de Sociale Wijkteams van de Gemeente Leeuwarden. Deze samenwerking bevordert de effectiviteit van de schuldhulpverlening. Ook is er structureel overleg met andere vrijwillige schuldhulporganisaties.

Preventie staat hoog in het vaandel: Je kunt bij SchuldHulpMaatje ook aankloppen vóórdat je schulden hebt. Graag zelfs, voorkomen is beter dan genezen.

Jongeren

Omdat driekwart van de jongeren problemen hebben met omgaan met geld en tekorten hebben op het gebied van financiële vaardigheden zoals plannen, budgetteren en op tijd betalen zal er speciale aandacht naar deze doelgroep uitgaan.

Lees ook het artikel van het Nibud over de situatie waarin veel jongeren verkeren.
http://www.nibud.nl/beroepsmatig/jongeren-en-geld/

“Openstaande rekeningen bij de zorgverzekeraar, onbetaalde boetes of achterstanden bij de Belastingdienst: bijna 20% van de 18- t/m 24-jarigen heeft hiermee te maken”.

Hoe werkt een SchuldHulpMaatje?

Een Maatje…

 • is een luisterend oor en oordeelt niet.
 • geeft de hulpvrager mentale steun, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging.
 • stimuleert en ondersteunt de hulpvrager om het schuldenvraagstuk zelf op te lossen.
 • dient als vertrouwenspersoon voor de hulpvrager.
 • stelt in overleg met de hulpvrager de hulpvraag vast.
 • creëert samen met de hulpvrager duidelijkheid in de financiële situatie.
 • helpt de hulpvrager een crisisbudget op te zetten.
 • bouwt met de hulpvrager een gezonde financiële toekomst op.
 • helpt de hulpvrager zijn weg te vinden naar de juiste instanties.
 • kijkt samen met de hulpvrager naar de mogelijkheden van uitkeringen en toeslagen.
 • bevordert de zelfredzaamheid van de hulpvrager.
 • helpt de hulpvrager de administratie te ordenen, formulieren in te vullen en brieven systematisch te openen.
 • begeleidt de hulpvrager zo nodig om gesprekken te voeren met schuldeisers of uitkerende instanties.
 • stimuleert de hulpvrager positief en laat hem niet bij de pakken neerzitten.

Een SchuldHulpMaatje is er niet om geld te geven. Een Maatje neemt ook niet het probleem van de klant over.

Wanneer dat nodig is, zal het Maatje doorverwijzen naar de juiste instantie.

Een SchuldHulpMaatje neemt dus niet het werk over van professionele hulpverleners. Hij of zij vult dat werk aan en ondersteunt het.