Inloop-spreekuren

Begin maart 2021 waren wij gestart met het houden van spreekuren. Bij vier kerken in de stad konden hulpvragers op vaste tijden zo binnenlopen. Soms, vanwege Corona, na een afspraak.
Echter, vanwege gebrek aan belangstelling moesten we daarmee ophouden, ook omdat we de maatjes die op de spreekuren werden ingeroosterd niet langer wilden vragen om steeds twee uur niets te doen. Het veroorzaakte verlies van motivatie.
Ondertussen was wel langzaam aan duidelijk geworden dat de spreekuren in de wijk- en dorpskamers toch in staat waren hulpvragers te trekken. Dat in tegenstelling tot dat wat wij hadden verwacht en waarvoor we naar de kerken waren gestapt voor spreekuren.

Mede onder invloed van de besprekingen met de Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening (AVS) is het bestuur opnieuw gaan kijken naar mogelijkheden voor spreekuren in een aantal wijkkamers. We denken daarbij vooral aan samenwerking met Humanitas omdat de vrijwilligers van deze organisatie globaal gezien dezelfde competenties hebben als SchuldHulpMaatjes. De vrijwilligers van de derde vrijwilligersorganisatie in AVS, het BuurtServicePunt (BSP) bestrijken een veel breder, minder gespecialiseerd gebied. Als we ervoor kunnen zorgen dat er tijdens een spreekuur in een wijkkamer naast BSP-vrijwilligers altijd een vrijwilliger is van òf Humanitas òf SHM kan de intake van een hulpvrager altijd plaatsvinden. Zonder nu te verder in te gaan op het proces van AVS kunnen we wel zeggen dat er in de beoogde samenwerking door AVS zeker gekeken wordt naar het hele traject van (vrijwillige) schuldhulpverlening in Leeuwarden. Partners in dat gesprek zijn de Gemeente, Amaryllis, de kredietbank en de genoemde drie vrijwilligersorganisaties. Dit alles mede op basis van het rapport door Purpose, een extern bureau dat de hele keten van schuldhulpverlening heeft doorgelicht.

Doel van het gesprek: een verbeterd proces van:

  • het oplossen van schulden
  • het op orde brengen van de administratie
  • het afspreken van betalingsregelingen
  • het berekenen van uw recht op toeslagen
  • het aanvragen van kwijtschelding
  • het vinden van mogelijke besparingen
  • andere financiële vragen.

Zodra wij duidelijkheid hebben over de wijkkamers waar wij inloopspreekuren zullen kunnen houden en de dagen en tijden daarbij zal dat op deze website te vinden zijn!