Stichtingsgegevens

In Leeuwarden is op 27 juli 2015 de Stichting ‘Verstandig Met Inkomen’ opgericht die opereert onder de werknaam: ´Schuldhulpmaatje Leeuwarden´ en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nr 63856662, RSIN 855429495

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
Gerlof Dijkstra, Voorzitter
Oedse Holtman, Penningmeester
Cobie Gaastra, Secretaris
Anna Riemersma, Coordinator
Bartel Vianen, Bestuurslid