Jan Bijlsma (Grou) krijgt onderscheiding en is dus nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ruim veertig (40 !!!!) jaar vrijwilliger bij diverse organisaties zoals:

 • Vrijwilliger EHBO
 • Vrijwilliger Rode Kruis
 • Stichting Merenloop
 • Charitas St.Marcusparochie en St. Vitusparochie
 • Aanloophuis, fin. adviseur, gastheer
 • Vrijwilliger SchuldHulpMaatje
 • Vrijwilliger bij Talant
 • Vrijwilliger bij Friesmastate
 • Penningmeester Stichting Hummeltjeshonk
 • Penningmeester Volleybalver. Iverto
 • Vz Buurtvereniging De Dyk

Beste Jan, namens het bestuur van SchuldHulpMaatje Leeuwarden
Hartelijk Gefeliciteerd